Zarząd Powiatu

Jerzy Żmijewski
e-mail starosta@skarzysko.powiat.pl
telefon 41 3953001
telefon wewn. 14
fax 41 2524001
pok. 101
opis
Starosta jest kierownikiem Starostwa, przewodniczącym Zarządu Powiatu zwierzchnikiem pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako przewodniczącego Zarządu
i kierownika Starostwa należy:
1) organizowanie pracy Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego,
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
3) wydawanie zarządzeń i dyspozycji,
4) wyznaczanie polityki i celów Starostwa,
5) kreowanie polityki kadrowej, finansowej i promocyjnej w Starostwie,
6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa,
7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, a wobec jednostek stanowiących Powiatową Administrację Zespoloną na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,
8) nadzorowanie realizacji strategii powiatu,
9) reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
10) pełnienie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
11) nadzór nad realizacją zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu,
12) kierowanie pracami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

2. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek
organizacyjnych Starostwa:

1) Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem
2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
3)Zespół ds. zarządzania kryzysowego
4) Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
5) Biuro Rady Powiatu,
6) Zespół Radców Prawnych,
7) Biuro Rzecznika Konsumentów,
8) Geolog Powiatowy,
9) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
10) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
11) Pełnomocnik ds Systemu Zarządzania Jakością

2.1. Ponadto Starosta koordynuje działalność jednostki organizacyjnej powiatu -
Powiatowego Urzędu Pracy.


Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10.00- 12.00

Artur Berus

e-mail wicestarosta@skarzysko.powiat.pl
telefon 41 3953002
telefon wewn. 15
fax 41 2524001
pok. 101
opis 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu.
2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, Wicestarosta przejmuje do realizacji zadania i kompetencje Starosty wynikające z kierowania Starostwem oraz pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu.
3. Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa oraz dotyczących zmian w organizacji pracy Starostwa.
3. Do zadań Wicestarosty w szczególności należy:
1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

4. Wicestarosta w ramach podziału zadań i kompetencji bezpośrednio nadzoruje zakres spraw realizowanych przez:

1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

4.1. Wicestarosta koordynuje działalność następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:
1) Zespół Opieki Zdrowotnej,
2) Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy,
3) Obwód Lecznictwa Kolejowego,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
5) Dom Pomocy Społecznej,
6) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
7) Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”

Wicestarosta przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 9.00-11.00

Anna Leżańska

e-mail anna.lezanska@skarzysko.powiat.pl
telefon 41 3953003
telefon wewn. 16
fax 41 2524001
pok. 201
opis Etatowi Członkowie Zarządu wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu, a do ich uprawnień należy:
1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

2. W ramach podziału zadań i kompetencji Pani Anna Leżańska  bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez:
1) Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego,
2) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
3) Wydział Komunikacji i Transportu.

2.1. Ponadto pani Anna Leżańska koordynuje działalność jednostki organizacyjnej Powiatu - Zarząd Dróg Powiatowych.

Katarzyna Bilska

e-mail  katarzyna.bilska@skarzysko.powiat.pl
telefon  41 3953003
telefon wewn.  16
fax  41 2524001
pok. 201
opis 1. Etatowi Członkowie Zarządu wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu, a do ich uprawnień należy:

1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu oraz innych czynności na podstawie upoważnienia Starosty,
2) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków,
3) bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa,
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.
3. W ramach podziału zadań i kompetencji pani Katarzyna Bilska bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez Wydział Edukacji.

3.1.Ponadto koordynuje działalność następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:
1) Szkoły ponadgimnazjalne,
2) Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
3) Placówki oświatowo – wychowawcze,
4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Bogusława Krawczyńska

e-mailboguslawa.krawczynska@skarzysko.powiat.pl
telefon+48 535 432 535
opis Nieetatowy członek zarządu - pani Bogusława Krawczyńska współdziała ze starostą i członkami etatowymi, realizuje zadania zlecone przez starostę oraz koordynuje zadania z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Wytworzył: Cezary Przeworski (2 stycznia 2014)
Opublikował: Cezary Przeworski (2 stycznia 2014, 08:31:55)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (7 kwietnia 2016, 07:41:43)
Zmieniono: Dodanie numeru telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10809

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij